ОГЛАС – у периоду од 09. 07. 2024. године до 09. 08. 2024. године на јавни увид изложена два Нацрта докумената просторног уређења

Post Date: 01/07/2024

ОГЛАС – у периоду од 09. 07. 2024. године до 09. 08. 2024. године на јавни увид изложена два Нацрта докумената просторног уређења

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 09. 07. 2024. године до 09. 08. 2024. године на јавни увид бити изложена два Нацрта докумената просторног уређења:

  1. Нацрт Регулационог плана „Обилазница – Чатрња“
  2. Нацрт измјене дијела Регулационог плана насеља „Крошња“

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе, као и у просторијама носиоца израде – “Routing” д.о.о. Бања Лука и „HKP Consulting” д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за јавни увид заинтересовани могу да добију у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрти Регулационих планова излажу) или их доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 09. августа 2024. године.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:

Саша Суботић