ОБАВЈЕШТЕЊЕ: ИЗМЈЕНА ОГЛАСА О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ БРОЈ 02.02/1-477-24/23 ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 29.05.2023. ГОДИНЕ У ДНЕВНИМ НОВИНАМА „ГЛАС СРПСКЕ“

Број: 02.02/1-477-24/23 Датум: 13.06.2023. године На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и 10. Правилника о поступку [...]

ОГЛАС O ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02.02/1-477-23/23 Датум: 25.05.2023.године На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и 10. [...]

ОГЛАС O ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДСКА УПРАВА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02.02/1-477-24/23 Датум: 25.05.2023.године На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима (”Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 4. и 10. [...]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – примједбe на Нацрт Измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“

ГРАД ГРАДИШКА Одјељење за просторно уређење и грађење Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана, 26. 12. 2022. године бити одржана јавна расправа о примједбама на [...]

ОГЛАС – Jавни увид у Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ГРАДИШКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА Одјељење за просторно уређење и грађење О Г Л А С Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја [...]

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Јавни оглас можете преузети овдје. Предмет Јавног огласа Образац 1 – Пријава за физичка Образац 2 – Пријава за привредна друштва и предузетнике Изјава – физичка лица Изјава – привредна друштва и предузетници