Studijsko putovanje u Inovaciono Preduzetnički Centar „Tehnopolis“ u Nikšiću i Tehnološki Park „Intera“ Mostar

Post Date: 22/07/2022

Studijsko putovanje u Inovaciono Preduzetnički Centar „Tehnopolis“ u Nikšiću i Tehnološki Park „Intera“ Mostar

Jedna od aktivnosti projekta „Development through Digital innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ u okviru programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., organizovala se i studijska posjeta Inovaciono poduzetničkom centru „Tehnopolis“ u Nikšiću, te Tehnološkom parku „INTERA“ u Mostaru u organizaciji vodećeg partnera Grada Gradiška.

Studijsku posjetu Vodeći partner organizovao je za sve članove projektnog tima, savjetodavnog odbora, preduzetnike, buduće startupe, freelancer-e.

19.07.2022. organizovan je obilazak Tehnopolisa u Nikšiću i prezentacija primjera dobre prakse Tehnopolisa koji je najznačajniji Centar za razvoj start-up kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori.

20.07.2022. Organizovan je obilazak „INTERA“ Tehnološkog Parka koji je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 2011. godine s ciljem podsticaja i podrške razvojnih privrednih procesa u regiji Hercegovine.Tehnopolis i Intera su kroz Prve pozive Interreg IPA CBC uspostavili Digitalne Inovativne HUb-ove te su i u drugom pozivu nastavili s razvojem projekata te su time odličan primjer dobre prakse koje je svakako vrijedilo posjetiti.