ЗАКЉУЧЦИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 05.04.2021. ГОДИНЕ

Post Date: 05/04/2021

ЗАКЉУЧЦИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 05.04.2021. ГОДИНЕ

Број: 02-022-127/21
Датум: 5.4.2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бp. 90/17, 42/20 и 98/20), чл. 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине Градишка у области заштите и спасавања („Службени гласник општине Градишка” бр. 4/13) и чл. 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бp. 4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 78-1/21, од 4.4.2021. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, са телефонске сједнице одржане 5.4.2021. године, командант штаба доноси

3АКЉУЧАК

 1. У циљу спрјечавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју града Градишка и заштите и спасавања становништва, од 05.04. до 12.04.2021. године, забрањују се:
  • сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
  • сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
  • рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди – билдинг клубови и слични објекти) и културно- умјетничким друштвима,
  • организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у затвореном простору,
  • рад „wellness” и спа центрима,
  • рад базенима осим за обављање тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
  • рад приређивачима игара на срећу, као и организација класичне томболе, осим приређивачима интернет игара и осталих лутријских игара на срећу,
  • активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
 1. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. године ограничава се рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) на начин да се у периоду од 06:00 до 22:00 часова дозвољава вршење услуге доставе хране и пића, шалтерска продаја хране и пића, те послуживање хране и пића у вањском дијелу угоститељског објекта, односно у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт) уз услов да је простор отворен са најмање три стране, без обзира да ли је поменути простор наткривен, уз строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. године угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај, услуге смјештаја могу пружати без временског ограничења, а услуге исхране и пића само гостима којима пружају услуге смјештаја у периоду од 06:00 до 22:00 часа, док гостима који нису корисници услуге смјештаја могу пружати остале услуге у складу са тачком 2. овог закључка.
 3. Од 08.04.2021. године дозвољава се рад угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, уз строго поштовање упутстава које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 4. Субјекти који врше производњу и продају хљеба и свјежих пецива, пекарских производа, производа од брашна, колача и свјеже тјестенине могу обављати дјелатност искључиво продајом својих производа без могућности конзумирања унутар продајног објекта уз строго придржавање упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 5. Од 05.04.2021. године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа и установа за образовање одраслих на подручју Града уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
 6. Од 06.04.2021. године наставиће се одвијање васпитно-образовног рада у просторијама основних школа за ученике од првог до петог разреда основних школа у складу са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2184/20, од 17.08.2020. године и Планом организовања рада основних и средњих школа и ђачких домова у школској 2020/2021 години за вријеме трајања пандемије вируса корона од 24.08.2020. године.
 7. Од 06.04.2021. године, наставиће се редовно организовање проширеног програма (продужени боравак и јутарње чување).
 8. У периоду од 05.04 2021. до 12.04.2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи, и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације,
 9. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
 10. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 11. Изузетно од тачке 10. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
  • дјеца млађа од 7 година живота,
  • лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
  • лица која обављају физичку и спортску активносту оквиру спортских објеката.
 1. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 10. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора.
 2. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
  • услуге пружају заштићени маском,
  • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
  • обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
  • се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
  • одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
 1. Од 05.04. 2021. до 12.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова  забрањује се свим привредним субјектима продаја алкохолних пића.
 1. Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 2. Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.
 3. Од 05.04.2021. до 12.04.2021. године у аутобусима којима се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
 4. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” за спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 5. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
  • организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
  • на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске”.
 2. Органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
  • на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
  • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
  • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Република управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 2. Непоштовање мјера забране из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске”, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17, 42/20 и 98/20).
 3. Наредба       о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
 1. Доношењем овог закључка престаје да важи Закључак, број: 02-022-116/21, од 29.03.2021. године.
 2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Аџић