Razvoj kroz digitalne inovativne hub-ove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru

Development through DIHs - Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor (Razvoj kroz digitalne inovativne hub-ove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru)


Opšti cilј projekta: Cilј ovog projekta je da doprinese održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, stvaranjem efikasnog i djelotvornog poslovnog okruženja zasnovanog na inovacijama, novim tehnologijama, ICT rješenjima u prekograničnom projektnom području (Gradiška, Daruvar, Lipik i Kotor). Takođe, doprinosi i jačanju socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja primjenom zajedničkih aktivnosti na polјu jačanja konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Pored toga, omogućiće zajednički razvoj novih prekograničnih poslovnih mreža i novih centara kompetencija (kao što su DIH-ovi) koje preduzetnici zajednički koriste. To, kao vrlo važan element poslova sa spolјnjim okruženjem, može značajno doprinijeti podsticanju preduzetničke aktivnosti i ekonomskom rastu, i stvaranju djelotvornog i efikasnog preduzetničkog poslovnog okruženja.

Svrha projekta: Problemi prekograničnog područja koji uklјučuju teritoriju Grada Gradiška, Lipika, Daruvara i Kotora su: usporen privredni razvoj, slaba preduzetnička aktivnost i nepovolјno preduzetničko okruženje. Nekonkurentnost projektnog područja, nedovolјno izgrađena poslovna infrastruktura, kao i nedostatak specifičnih znanja i vještina, kao generatora konkurentnosti poslovnih subjekata, te nedostatak umrežavanja preduzetnika, su glavni razlozi zbog kojih je Grad Gradiška aplicirao za ovaj program prekogranične saradnje. Prema tome, osnovna svrha realizacije ovog projekta je da doprinese kako jačanju lјudskih kapaciteta, tako i jačanju infrastrukture. Rezultat ovog projekta je uspostavlјanje digitalnog inovativnog HUB-a na 4.spratu poslovnog objekta u centru grada („Crvena zgrada“), a koji podrazumijeva renoviranje oko 200 m2 radnog prostora, uspostavlјanje aktivne i mirne zone, sale za sastanke, sale za edukaciju i ugradnju lifta. Takođe, predviđeno je i potpuno opremanje HUB-a sa namještajem i IT opremom, kako bi se novim i već postojećim preduzetnicima pružila mogućnost da putem „in-house“ edukacija obogate svoje vještine i sposobnosti savremenim znanjima iz oblasti razvoja mobilnih aplikacija i programiranja programskih jezika koji se koriste u robotici (Java, C++, Python). Pored toga, predviđeno je uspostavlјanje zajedničke platforme za edukaciju za mala i srednja preduzeća, jer jedino umrežavanje profesionalaca, obrazovnih institucija i preduzetnika može donijeti rezultate u digitalnoj transformaciji na ovom području. Planirano je i uspostavlјanje klastera za mala i srednja preduzeća, koji će imati za cilј umrežavanje preduzetnika iz programskog područja. Prema tome, glavni cilј ovog projekta je povećanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja projektnih partnera, a koji se ogleda u jačanju poslovnog okruženja i konkurentnosti.

Vrijednost projekta: 

Ukupna vrijednost: 1.487.795,68 EUR;

Projektni iznos namijenjen za Grad Gradišku: 290.530,97 EUR; (EU – 246.951,32 EUR);

Gradska uprava sufinansira: – 43.579,65  EUR.

Trajanje projekta: 23 mjeseca i 29 dana (01.08.2020 – 31.07.2022.)

Projekat je u skladu je sa Prioritetnom osom 4 – Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Koji doprinosi ostvarenju programskog Specifičnog cilja 4.1 – Poboljšati institucionalnu infrastrukturu i usluge kako bi se ubrzala konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području – više informacija na sljedećoj web stranici https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Grad Gradiška je vodeći partner na ovom projektu. Pored upravljanja i koordinacije aktivnosti projektnog partnerstva, fokus će biti na razvoju digitalne ekonomije kroz uspostavljanje digitalnih inovativnih habova (DIH) u Gradišcii, Vidovdanska 6. Uspostavljanjem DIH-a adaptacijom prostora i nabavkom IT / kancelarijske opreme i obrazovanja DIH osoblja, to će povećati kompetencije preduzetnika i novoosnovanih preduzeća i izvršiti značajan uticaj na ukupnu lokalnu ekonomiju. Dodana vrijednost prekogranične saradnje je razvoj preduzetništva zasnovanog na inovativnom konceptu i poboljšanje poslovnog okruženja projektnog područja kao atraktivne investicione destinacije. Grad Gradiškva će razviti zajedničku obrazovnu platformu za mala i srednja preduzeća kao sve na jednom mjestu koja pomaže kompanijama da postanu konkurentnije u pogledu svojih poslovnih / proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga koji koriste digitalne tehnologije. Pružit će pristup najnovijim znanjima, stručnosti i tehnologiji kako bi podržao svoje kupce pilotiranjem, testiranjem i eksperimentiranjem s digitalnim inovacijama. Platforma će ponuditi specijalizirane programe e-učenja (IT i kreativna industrija) u virtualnim učionicama, mjesto za razmjenu znanja i iskustva putem webinara, web trgovina, VB2B, virtualnog coworking prostora za sve 3 PP države. Platforma će imati nadzornika, administratore i korisnike. Administratori će biti prvo osoblje PP HUB-a u prvoj godini, a svaki HUB će biti specijaliziran za upotrebu i dodavanje dodatnih administratora za dogovoreni sektor / uslugu. Novi i postojeći preduzetnici dobit će priliku da povećaju svoje znanje u novom DIH-u u Gradišcii na certificiranoj obuci za preduzetnike / startupe za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotizaciji Java (trening + certifikat OCA (saradnik) i Python (obuka i certifikacija PCAP ( Ovlašteni saradnik u programiranju na Pythonu.

Grad Daruvar će razvijati digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub – DIH u Daruvaru adaptacijom prostora i nabavkom IT / kancelarijske opreme u Preduzetničkom centru Daruvar (J.J. Strossmayera 32A) i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih poduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobiće priliku za povećanje znanja u novom DIH-u u Daruvaru na certificiranom treningu za preduzetnike / start-upove / buduće preduzetnike za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotici (Java).
Grad Daruvar: https://daruvar.hr/novosti-dih/

Grad Lipik razvijaće digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub  – DIH-a u Lipiku adaptacijom prostora i nabavom IT / kancelarijske opreme u Sportskom centru Lipik (Hrvatske mladeži 32) i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih preduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobiće priliku da povećaju svoje vještine i kompetencije na 3 edukacije koje će se održati u novom DIH Lipik: certificirani trening Programiranje mobilnih aplikacija; ovjerena obuka za 3D dizajnera; i sertifikovano obrazovanje za program Fusion 360.
Grad Lipik: https://lipik.hr/development-through-dihs/

Opština Kotor će razvijati digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub – DIH-a u Kotoru adaptacijom prostorija i nabavkom IT / kancelarijske opreme u Starom gradu Kotoru i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih preduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobit će priliku da povećaju svoje znanje iz novog DIH-a u Kotoru na sertifikovanoj obuci za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotizaciji Java (obuka + certifikat OCA (saradnik).
Opština Kotor: https://www.kotor.me/me/razvoj-digitalnih-inovacijskih-centara/

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije

Ova podstranica nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove podstranice je isključiva odgovornost Grada Gradiške i ni na koji način ne može odražavati stavove EU.

Vijesti

ODRŽAN ŠESTI SASTANAK ZAJEDNIČKOG PROJEKTNOG TIMA

Vodeći partner Grad Gradiška organizova je 6 po redu radni sastanak zajedničkog projektnog tima na implementaciji projekta “Development through... read more

Представљање пројекта “Development through DIHs” Привредном Савјету града Градишка

У протеклом периоду, пројектни координатор пројекта “Development through DIHs” г. Немања Давидовић представио је пројекат и пројектне активности “Привредном... read more

Aktivnosti projekta „Development through Digital Inovative HUBs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor” teku po planu

Projektne aktivnosti kod Vodećeg partnera na ovom projektu Grad Gradiška se odvijaju po planu. Uskoro se očekuje završetak adaptacije... read more

РАЗВОЈ КРОЗ ДИГИТАЛНЕ ИНОВАТИВНЕ ХАБОВЕ

Градоначелник Градишке Зоран Аџић и директор грађевинске фирме „Артинг-инвест“, Зоран Колунџија потписали су данас Уговор о реконструкцији четвртог спрата... read more

Održan sastanak članova Savjetodavnog odbora projekta DIHs

U sklopu projekta „Razvoj kroz digitalne inovativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru 24.03.2021. godine održan je „online“... read more

ZAVRŠENA AKTIVNOST “TRAINING FOR DIH STAFF AND PAB MEMBERS”

U sklopu projekta razvoj kroz digitalne inovaativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru završena je aktivnost “Training for... read more

RAZVOJ KROZ DIGITALNE INOVATIVNE HABOVE U GRADIŠCI, DARUVARU, LIPIKU I KOTORU

Nastavlja se projekat prekogranične saradnje „Razvoj kroz digitalne inovativne habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru“ Sa projektnim koordinatorom pomenutog... read more

Održan drugi trening za osoblje DIH-a i članove PAB-a

U subotu, 12.12.2020. godine u prostorijama Razvojne agencije Gradiška, u okviru projekta  „Razvoj kroz digitalne inovativne habove u Gradišci,... read more

rollup