ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 17.11.2021. ГОДИНЕ

Post Date: 17/11/2021

ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 17.11.2021. ГОДИНЕ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бp. 90/17, 42/20 и 98/20), чл. 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине Градишка у области заштите и спасавања („Службени гласник општине Градишка” бр. 4/13) и чл. 68. и 88. Статута Града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бp. 4/17 и 5/19), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 103-1/21, од 16.11.2021. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, са телефонске сједнице одржане 17.11.2021. године, командант штаба доноси

 

3АКЉУЧАК

 

 1. У циљу спријечавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју града Градишка и заштите и спасавања становништва, од 17.11. до 1.12.2021. године, забрањују се:
  – сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
  – сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
 2. Од 17.11.2021. до 1.12.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
  – свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
  – приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)
 1. Изузетно од тачке 2., подтачке 1) овог закључка од 17.11.2021. до 1.12.2021. године, у периоду од 19:00 до 02:00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. 4. Од 17.11.2021. до 1.12.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 3. Од 17.11.2021. године, у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) овог закључка, дозвољавају се:
  1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране „ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске“,
  2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране „ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске“,
 1. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране „ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
 3. Изузетно од тачке 7. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
  – дјеца млађа од 7 година живота,
  – лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
  – лица која обављају физичку и спортску активносту оквиру спортских објеката.
 1. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 2. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
 3. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
  – услуге пружају заштићени маском,
  – обавезно спроводе мјере дезинфекције,
  – обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
  – се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
  – одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања услуге у случају непридржавања мјера.
 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” за спрјечавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 2. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
  -организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
  – на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске”.
 2. Органи јединице локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
  – на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
  – одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
  – омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Република управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 2. Непоштовање мјера забране и ограничења из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске”, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17, 42/20 и 98/20).
 3. Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз овај закључак.
 4. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак, број: 02-022-324/21, од 2.11.2021. године.
 5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

                                                                                               

КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                                                                                                                                               Зоран Аџић