ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Post Date: 15/01/2021

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-11/21
Датум: 13.01.2021. године

Скупштина града Градишка на 1. редовној сједници, која је одржана  дана 29.12.2020. године, утврдила је:

Наведени нацрти упућени су у јавну расправу у трајању од 30 дана.

На основу чл. 68. и 133. Статута града Градишка (”Службени гласник града Градишка”, бр.  4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрти програма који су предмет јавне расправе доступни су на:

  • званичној интернет страници Града Градишка, www.gradgradiska.com и
  • Инфо-пулту Градске управе града Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте програма доставити у писаном облику на адресу:  Град Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com  у периоду до 28.01.2021. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција, Градско позориште  и средње школе)  ће се обавити у понедјељак 25.01.2021. године у великој сали Културног центра Градишка са почетком у 11:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у понедјељак   25.01.2021. године у великој сали Културног центра Градишка са почетком у 14:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у уторак 26.01.2021. године у великој сали Културног центра Градишка, са почетком у 10:00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима:

  • са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи)  и са
  • са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти)

ће се обавити у уторак 26.01.2021. године у великој сали Културног центра Градишка, са почетком у 13:00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине града, Служба Градоначелника и ресорна одјељења Градске  управе  Градишка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић