OGLAS o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije