ОГЛАС – ИЗЛОЖЕН НА  ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МАЊУРЕВИ–СТАДИОН–ТОПЛАНА

Post Date: 02/08/2023

ОГЛАС – ИЗЛОЖЕН НА  ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МАЊУРЕВИ–СТАДИОН–ТОПЛАНА

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

ОГЛАС

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 10.08.2023. године до 10.09.2023. године на Јавни увид бити изложен: Нацрт измјене дијела Урбанистичког пројекта Мањуреви – Стадион – Топлана.

Нацрт Урбанистичког пројекта биће изложен у просторијама Градске управе Градишка, као и у просторијама носиоца израде – „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за јавни увид могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Урбанистичког пројекта излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 10.09.2023. године.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Саша Суботић