ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије,млађим од 60 година

Министарству рада и борачко-инвалидске заштите објавило је Јавни позив за за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије,млађим од 60 година. Јавни [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2021. годину

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и [...]

Ј А В Н И    П О З И В

Скупштина града Градишка усвојила је Одлуке о приступању изради сљедећих просторно – планских докумената: Измјена Регулационог плана дијела центра Градишке (локација Тржница), Измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни [...]

Јавни позив пословним субјектима у граду Градишка за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2

Јавни позив преузмите овде Списак дјелатности којима је забрањен или ограничен рад Образац пријаве комунална такса за пословно име Образац пријаве за ослобађање плаћања закупа Образац пријаве за субвенцију јавна површине Образац пријаве комунална такса за постављање [...]

Јавни позив за расподјелу средстава удружењима и умјетницима на основу програма/пројеката у области културе и умјетности који се спроводе у интересу и на подручју града Градишка

Јавни позив преузмите овде. ОБРАСЦИ AДMИНИСTРATИВНИ ПOДAЦИ O ПOДНOСИOЦУ ПРИJEДЛOГA ФИНAНСИJСКA ИДEНTИФИКAЦИОНА ФOРMA ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА ЗА 2019. ГОДИНУ  

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске расписало ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева ради упућивања у бањско-климатске здравствене установе

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ Обавјештавају се породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од 1. до 10. категорије, да је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске расписало Јавни позив за [...]