Јавни позив за учешће на „Другом сајму образовања и запошљавања града Градишка“

Post Date: 10/09/2021

Јавни позив за учешће на „Другом сајму образовања и запошљавања града Градишка“

САДРЖАЈ 

  1. Предмет и циљ

Градска управа града Градишка (у даљем тексту: Организатор сајма) позива све заинтересоване привредне субјекте да искажу свој интерес за учешће на „Другом сајму образовања и запошљавања града Градишка“, који ће се одржати 28.09.2021. године, на љетној позорници ЈУ  „Културни центар“ Градишка.
 Циљ сајма је промоција, представљање и повезивање образовних институција, привредних субјеката, незапослених лица и ученика завршних разреда основних и средњих школа.
Организатор сајма за учеснике осигурава промотивни простор у виду изложбених штандова и медијску промоцију.
Радно вријеме сајма је од 10:00 до 17:00 часова.
Учешће на сајму је бесплатно. 

  1. Право и услови учешћа

Право учешћа на сајму имају привредни субјекти који су регистровани као привредно друштво или предузетник, и који имају сједиште или пословну/издвојену јединицу на подручју града Градишка.

  1. Начин подношења пријаве

Сви заинтересовани привредни субјекти своје учешће на сајму могу пријавити достављањем испуњене пријаве на сљедеће начине:

  • путем електронске поште на адресу darko.vrhovac@gradgradiska.com;
  • лично или путем поште на адресу: Градска управа града Градишка, Видовданска 1а, 78400 Градишка (канцеларија број 34, II спрат) са назнаком „Пријава за Други сајам образовања и запошљавања града Градишка“

Образац пријаве је доступан на инфо пулту и интернет страници Организатора сајма www.gradgradiska.com.

  1. Одабир учесника

О распореду штандова и додјеле истих излагачима на коришћење одлучује искључиво Организатор сајма.
Изложбени штандови ће се попуњавати по реду доспијећа пријава, чији је број ограничен.

  1. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петак, 17.09.2021. године до 15:00 часова. 

  1. Остале напомене

Листа са одабраним излагачима Сајма биће објављена на интернет страници Организатора сајма www.gradgradiska.com.
Додатне информације могу се добити путем телефона 051/810-334.

  1. Прилог (документи за преузимање)
  1. Пријава