ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Post Date: 06/11/2019

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

 Број : 02-012- 1-639 /19
Датум: 06.11.2019.године

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 62. тачка 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 52/14), обавjештавам грађане града Градишка да ће на 28.редовној сједници Скупштине града Градишка, између осталог, предмет разматрања бити Одлука о кредитном задужењу Града Градишка .

Поменута сједница Скупштине града Градишка одржаће се у четвртак 14.11.2019. године у сали  Скупштине града с почетком у 9 часова.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић