ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ОГЛАС

Post Date: 12/09/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА ОГЛАС

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт Регулационог плана стамбеног насеља „Нова Топола – Исток“ и Нацрт Регулационог плана „Нова Топола – Запад“ бити на јавном увиду у периоду од 12. септембра до 14. октобра 2019 године.

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе Градишка (канцеларија број 14). Увид у Нацрте Планова се може извршити сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

Нацрти Планова ће бити изложени и у просторијама Мјесне заједнице Нова Топола.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрте Планова се могу дати или послати најкасније до 14. октобра 2019. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити у канцеларијама број 12 и 13 или на тел. бр. 051/ 810-312 и 051/810-313.