ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ (Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година)

Post Date: 06/08/2019

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ (Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година)

Скупштина града Градишка је на 26. редовној сједници одржаној 01.08.2019.године утврдила  Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година, те упутила исту на јавну расправу у трајању од 30 дана.

С тим у вези обавјештавају се сви заинтересовани субјекти (грађани, струковна удружења, привредна друштва и мјесне заједнице) да у наведеном року могу достављати своје примједбе, приједлоге и сугестије на текст утврђеног нацрта Стратегије.

Примједбе, приједлози и сугестије се достављају у Одјељење за комуналне и стамбене послове Градске управе до 05.09.2019.године.

Нацрт документа доступан је на веб страници Градске управе-www.gradgradiska.com, огласној плочи и у Одјељењу за комуналне и стамбене послове.

О терминима усмене јавне расправе заинтересовани субјекти ће бити благовремено обавјештени путем  средстава јавног информисања, веб странице и путем огласне плоче.

Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година можете преузети овде.