Информација о америчкој трулеж пчелињег легла

Post Date: 12/07/2019

Информација о америчкој трулеж пчелињег легла

Америчка трулеж пчелињег легла је тврдокорна заразна болест поклопљеног пчелињег легла коју узрокује бактерија Paenobacillus larvae.

Бактерија је врло отпорна у вањској средини због стварања спора, које могу бити способне за инфекцију двадесет и више година, а шире се у околину до 3 километра.

На здраве пчелињаке се шири путем заражене опреме и прибора, залијетањем пчела , грабежом, ројењем, уношењем заражене заједнице у пчелињак, преко старог саћа, медом и др.

У пчелињој заједници у леглу је шире пчеле.

Болест карактеришу промјене на поклопљеном леглу, које се манифестују увлачењем поклопца на ћелији саћа, на којем се могу видјети мрље од угинуле личинке или рупице које су  направиле пчеле у покушају да очисте ћелију. Заражена личинка угине и претвара се у густу, растегљиву смеђу масу, која се временом сасуши на дну ћелије, па ћелија дјелује празно.

Угинула личинка садржи велику количину бактерија.

Сматра се да је пчелиња заједница обољела од америчке трулежи поклопљеног легла ако се клиничким прегледом утврде промјене на легу карактеристичне за болест, а лабораторијским испитивањем  се  утврди узрочник Paenobacillus larvae.

Америчка трулеж пчелињег легла ствара велике штете у пчелињаку и може довести до губитка већег броја пчелињих заједница, па и цијелог пчелињака.

Врло тешко и споро се сузбија и сматра се најопаснијом болести пчела.

Америчка трулеж пчелињег легла је на подручју Градишке у периоду јануар – јун 2019. године утврђена на четири пчелињака.

Контрола болести је регулисана сљедећим прописима на снази:

Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17),

Правилником о мјерама за сузбијање и искорјењивање заразних болести пчела  („Службени гласник Републике Српске“, број 5/97) и

Годишњим програмом мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2019. години („Службени гласник Републике Српске“, број 29/19).

У складу са Годишњим програмом мјере на пчелињацима се ради заштите здравља пчела од америчке трулежи спроводи сљедеће:

  1. На свим пчелињацима морају бити спроведене превентивне дијагностичке мјере за заштиту здравља пчелињих заједница од болести америчке трулежи пчелињег легла.
  2. На свим пчелињацима током прољећа (март/април) спроводи се клинички преглед пчелињих заједница и у случају сумње дијагностичко узорковање ради испитивања на америчку  трулеж пчелињег легла:

–    У пчелињацима са једном до десет пчелињих заједница контролишу се све заједнице.

–    У пчелињацима са 11 до 20 пчелињих заједница контролише се 50 % заједница.

–    У пчелињацима са 21 до 50 пчелињих заједница контролише се 33 % заједница и

–     У пчелињацима са више од 51 пчелињих заједница контролише се 20 % пчелињих заједница.

  1. На свим пчелињацима у којима је у претходној години утврђена америчка трулеж пчелињег легла клиничким прегледом морају бити обухваћене све пчелиње заједнице.
  2. У случају постављања сумње на америчку трулеж пчелињег легла ветеринар који спроводи клинички преглед ће обавезно узети и доставити прописани узорак путем ветеринарске организације на лабораторијску претрагу у  референтну дијагностичку ветеринарску лабораторију.
  3. Клинички преглед спроводи ветеринар надлежне ветеринарске организације на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак.
  4. Као узорак узима се дио пчелињег легла, посебно из сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице, и то комад саћа са поклопљеним леглом, најмање величине 10 cm – 10 cm, на којима су знаци болести видљиви.
  5. Уколико у периоду претраге и сумње на америчку трулеж пчелињег легла у пчелињој заједници нема легла, могуће је као узорак доставити живе или угинуле пчеле (узорак од стотињак пчела), мед или мед из медишта у плодишту, дио старог дијела легла/саћа које може бити празно или збирни узорак меда из сезоне врцања (око 10 g), да би се на тај начин утврдило присуство спора америчке трулежи пчелињег легла, испољене у клиничкој или супклиничкој форми на пчелињаку или појединачној пчелињој заједници.
  6. Узгој пчелињих матица за продају је дозвољен само на пчелињацима који су под ветеринарско-здравственим надзором и слободни од амeричке трулежи пчелињег легла.
  7. У промет се могу стављати само здраве пчелиње заједнице, односно оне на којима су спроведене дијагностичке превентивне мјере у складу са овим програмом и које не показују знаке болести.

Пчеле у промету мора да прати увјерење о здравственом стању животиња које издаје овлаштена ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак на период од три мјесеца, ако су испуњени сви услови.

Мјере које се спроводе за сузбијање болести

Када се утврди  узрочник болести епизоотиолошка служба  дијагностичке ветеринарске лабораторије писменим путем обавјештава надлежног ветеринарског инспектора и ветеринара који је доставио узорак/узорке на претраге.

Ветеринарски инспектор у складу са својим надлежностима предузима мјере и радње ради сузбијања и искорјењивања болести.

Болест се сузбија по Правилнику о мерама за сузбијање и искорјењивање заразних болести пчела („Службени гласник Републике Српске“, број 5/97).

У поступку сузбијања болести предузимају се радикалне мјере: уништавају се заражене пчелиње заједнице, гушењем и спаљивањем заједно са рамовима и саћем, а остаци спаљивања се закопавају.

Уништавају се и све дотрајале кошнице, опрема и прибор, те спроводи дезинфекција преостале употребљиве опреме и прибора чишћењем и опаљивањем пламеном лет-лампе.

У полупречнику од 3 км од зараженог пчелињака се спроводи контрола пчелињих заједница на америчку трулеж пчелињег легла.

У циљу спрјечавања појаве и ширења америчке трулежи пчелињег легла је важно да се у пчелињаку спроведе прољетна и јесења контрола пчелињих заједница на америчку трулеж пчелињег легла, да се свака сумња на болест пријави надлежном ветеринару и да се редовно спроводе савремене апитехниче мјере у пчелињаку.

За више информација се обратите Вашем ветеринару.

Хвала Вам!

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Бранко Стојнић