АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 19/04/2024

АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА

1. РЕЗУЛТАТИ  АНКЕТЕ

Градска управа Градишка је провела анкету о степену задовољства корисника услуга Градске управе града Градишка са циљем да се дође до сета квантитативних и квалитативних информација о квалитету административних услуга. Анкетирано је 200 грађана у периоду од 28.03. до 11.04.2024. године. Анкетирање је извршено на инфо-пулту, шалтерима 1-13 и шалтер канцеларијама у Градској управи.

Од укупно 200 анкетираних 55,5% је мушког пола, 45,5% женског пола.

Упитник је сачињен од 13 (тринаест) питања од којих је 10 (десет) по систему бодовања (1 – потпуно незадовољни, 2 – углавном незадовољни, 3 – осредње задовољни, 4 – прилично задовољни, 5 – потпуно задовољни), и 3 (три) отворена питања за препоруку за побољшање, похвалу и критику.

Корисници услуга су имали прилику да одговоре на сљедећа питања:

 1. Колико сте задовољни пруженом услугом Градске управе Градишка?
 2. Да ли је особље Градске управе љубазно?
 3. Да ли добијете брзо и ефикасно одговарајућу услугу, без беспотребног чекања?
 4. Да ли руководство Града и радници Градске управе одговорно обављају свој посао?
 5. Колико сте задовољни брзином рјешавања управних предмета у Градској управи Града?
 6. Да ли грађани учествују у процесу доношења одлука? Да ли се води рачуна о приједлозима грађана?
 7. Да ли је добра комуникација локалне власти и грађана?
 8. Да ли сте задовољни обимом и садржајем информација које Град пружа грађанима?
 9. Колико сте задовољни доступношћу кључних/стратешких докумената на званичној интернет страници Града?
 10. Да ли је Градска управа Градишка добро и ефикасно организована?
 11. Уколико имате неку приједлог за побољшање молимо Вас да упишете!
 12. Уколико имате неку похвалу молимо Вас да је упишете!
 13. Уколико имате неку критику молимо Вас да је упишете!

Просјечна оцјена степена задовољства корисника услуга Градске управе града Градишка је 3,94. Просјечна оцјена по сваком питању је приказана Графиконом 1. Корисници услуга су оцјенили највишом оцјеном љубазност службеника 4,23, квалитет пружене услуге 4,12 и ефикасност услуге 4,11. Грађани су оцјенили да је њихово учешће у процесу доношења услуга недовољно и дали су оцјену 3,55.

На питања отвореног типа није било коментара.

2.  ЗАКЉУЧАК

Последње анкетирање корисника услуга овог типа обављено је 2023. године и просјечна оцјена је износила 3,93%. Резултати овогодишње анкете показују солидан раст задовољства грађана административним услугама, али се број коментара на питања 11, 12 и 13 знатно смањио. Потребно је ставити фокус на стручност, брзину и ефикасност рада службеника, промоцији административних услуга и сервиса за грађане (Е-матичар, Е-беба, Е-цитизен и др.) како би грађани били боље информисани и повећали коришћење услуга електронским путем. У односу на резултате из 2023. године, грађани сматрају да је добра комуниикација са локалном власти, али сматрају да се њихови приједлози не уважавају у довољној мјери.

Приједлог мјера и активности за унапређење административних услуга утврдиће се у збирној анализи свих метода праћења задовољства коришћења услуга у 2024. години.

Одјељење за општу управу