РАСПИСАН КОНКУРС ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

Post Date: 01/03/2024

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПИТАЊА БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

На основу чланова 1. 4, 7, 14, 15. и 16. Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата на подручју града Градишка, Комисија за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на основу одлуке донешене на сједници одржаној 29.02.2024. године расписује Конкурс.

  1. Расписује се конкурс за додјелу помоћи из Буџета града Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, а који се налазе у изградњи, куповини или нужној адаптацији стамбеног објекта.
  2. Средства су намјењена за изградњу, куповину или за нужну адаптацију стамбеног објекта.
  3. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објаве конкурса, односно до 15.03.2024. године.
  4. Пријаве на конкурс предају се у згради Градске управе града Градишка у шалтер сали -шалтер број 9.

Цјелокупан текст конкурса садржан је на следећем линку.