AНКЕТA О ЗАДОВОЉСТВУ ГРАЂАНА РАДОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2023. ГОДИНИ

Post Date: 26/01/2024

AНКЕТA О ЗАДОВОЉСТВУ ГРАЂАНА РАДОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2023. ГОДИНИ

Скупштина града Градишка

ОБАВЈЕШТАВА

Грађане да се у периоду од 29.01. до 02.02.204. године проводи испитивање задовољства грађана радом Скупштине града Градишка у 2023. години.

Испитивање се врши коришћењем сљедећих метода:

  1. „Лицем у лице“ на сљедећим локацијама:
    • шалтери Градске управе града Градишка и
    • на терену, на подручју града Градишка,
  2. на званичној интернет страници Градске управе града Градишка, www.gradgradiska.com.

 

Циљ анкете је процјена задовољства грађана квалитетом рада Скупштине града и дефинисање мјера за унапређење истог.

Анкета ће се провести на узорку од најмање 100 грађана града Градишке.

Молимо грађане да попуне анкетни упитник и тако допринесу унапређењу рада Скупштине града.

 

Анкету можете попунити овдје.