ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ – НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ГРАДИШКА 2024-2030.

Post Date: 05/01/2024

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ – НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ГРАДИШКА 2024-2030.

Број: 02.02-012-1-3/24
Датум: 04.01.2024. године

Скупштина града Градишка je на 30. редовној сједници, која је одржана  дана 26.12.2023. године, утврдила:

Наведени нацрти упућени су у јавну расправу у трајању од 30 дана.

На основу чл. 68. и 133. Статута града Градишка (”Службени гласник града Градишка”, бр.  4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрт Стратегије образовања и запошљавања града Градишка за период 2024-2030. године доступан је на:

  • званичној интернет страници Града Градишка, www.gradgradiska.com и
  • Инфо-пулту Градске управе града Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте програма доставити у писаном облику на адресу:  Град Градишка, Видовданска 1А (са назнаком: Стратегија образовања и запошљавања–Јавна расправа)  или на  е-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com до 03.02.2024. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа и других корисника буџетских средстава (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција, Градско позориште, средње школе, корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде), те савјета мјесних заједница, као и заинтересованим грађанима са подручја града Градишка ће се обавити у уторак  30.01.2024. године у малој сали Културног центра Градишка са почетком у 11:00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да присуствују усменој јавној расправи.

Организатор и носилац активности око јавне расправе по утврђеном нацрту је: Одјељење за развој и међународне пројекте.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић