РАНГ-ЛИСТA ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ У 2023.

Post Date: 01/11/2023

РАНГ-ЛИСТA ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ У 2023.

Након проведеног јавног позива број: 02.06-3-4/23 од 30.08.2023. године Комисија за спровођење поступка додјеле средстава из Програма подршке предузетништву у 2023. години је у складу са условима и критеријумима из Правилника утврдила ранг-листу.