ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

Post Date: 15/11/2023

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

Трајање јавног увида: 15. 11 – 15. 12. 2023. године

Link za WebGIS kartu na ArcGIS Online platformi:  https://arcg.is/rPKfm