ОГЛАС: НА ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

Post Date: 07/11/2023

ОГЛАС: НА ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ГРАДИШКА 2021-2041. ГОДИНЕ

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 15. 11. 2023. године до 15. 12. 2023. године на јавни увид бити изложен:

Нацрт Просторног плана града Градишка 2021-2041. године.

Нацрт ће бити изложен у просторијама градске управе, као и у просторијама носиоца израде – „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за јавни увид могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Регулационог плана излаже) или их могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 15. 12. 2023. године.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Саша Суботић