ОГЛАС одржавање јавне расправе на тему примједби које су пристигле у току поновљеног јавног увида у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана „КЕЈ“

Post Date: 17/10/2023

ОГЛАС одржавање јавне расправе на тему примједби које су пристигле у току поновљеног јавног увида у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана „КЕЈ“

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће дана 23. 10. 2023. године бити одржана јавна расправа на тему примједби које су пристигле у току поновљеног јавног увида у Нацрт Измјене дијела Регулационог плана „КЕЈ“, са почетком у 9.00 часова.

Јавна расправа биће одржана у сали број 14, у згради градске управе.

Све информације везане за одржавање јавне расправе могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Саша Суботић