Позив за јавну расправу (организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Града Градишке)

Post Date: 17/11/2022

Позив за јавну расправу (организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Града Градишке)

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Града Градишке да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју Града за 2022 годину, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOаD2) којег финансира Европска унија а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

Јавна расправа ће се одржати у Градској управи града Градишка сала бр. 47, у четвртак 24.11.2021. године са почетком у 12:00 часова са сљедећим тачкама дневног реда:

  • Информације о ReLOаD2 пројекту
  • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Град Градишку у ReLOаD2 пројекту за 2022. годину
  • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:

Предложене теме за Јавни позив су:

I  ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ

  1. Пројекти који промовишу волонтеризам и интеракцију младих;

II ЕКОЛОГИЈА

  1. Подршка пројектима који доприносе заштити животне средине;

III  СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА

  1. Унапређење квалитета живота особа са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом;

IV СПОРТ

  1. Подршка пројектима који подстичу развој спорта на иновативан начин;

V  КУЛТУРА

  1. Подршка пројектима који подстичу развој културних садржаја кроз промоцију различитих видова културе и умјетности.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Иван Раденовић