ОГЛАС (обавјештава се јавност да ће Нацрт Регулационог плана „Стадион“ бити на јавном увиду у периоду од 27. марта до 27. априла 2020. године)

Post Date: 18/03/2020

ОГЛАС (обавјештава се јавност да ће Нацрт Регулационог плана „Стадион“ бити на јавном увиду у периоду од 27. марта до 27. априла 2020. године)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће Нацрт Регулационог плана „Стадион“ бити на јавном увиду у периоду од 27. марта до 27. априла 2020. године.

Нацрти Планова ће бити изложени у просторијама Градске управе Градишка.  Увид у нацрте планова се може извршити сваким радним даном од 7,30  до 15,30 часова.

Нацрти планова ће бити изложени и у просторијама носиоца израде плана „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрте планова се могу дати или послати најкасније до 27. априла 2020. године.

Све информације везано за јавни увид Нацрта Регулациони план „Стадион“ у канцеларији бр. 13 или на број тел.  051/810-313.