Јавне набавке

Јавне набавке


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

Позив за достављање понуда-телевизијско праћење рада органа управе града Градишка

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ