Јавне набавке

Јавне набавке


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука-набавка допунских табли за паркинг службу града Градишка
Одлука-набавка лимарских радова на објектима у мјесним заједницама
Одлука-набавка радова за израду мостовских ограда
Одлука-набавка радова за санацију крова на школском објекту у МЗ Церовљани
Одлука-набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука-набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта у односу на рационалну употтребу енергије и топлотну заштиту у зградама Спортско пословног центра Servitium
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Агроиндустријска зона Нова Топола-кружна раскрсница
Одлука-набавка услуге израде измјене Регулационог плана Стадион
Одлука-набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за приступну саобраћајницу
Одлука-набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију соколског дома и урбанистичко-техничких услова за промјену намјене постојећег пословног простора угоститељског типа
Одлука-набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука-набавка услуге одржавања ватродојсвног система
Одлука-набавка услуге одржавања видео надзора града Градишка
Одлука-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука-набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на подручју града Градишка
Одлука-набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука-набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука-набавка услуге ревизије главног пројекта-Београдска улица, улице Бранислава Нушића, Саве Мркаља, Исака Самоковлије и Лејле Кулунџија у Градишци
Одлука-набавка услуге ревизије техничког рјешења за Пројекат кружне раскрснице на укрштању магистралних путева М-16 и М14.1
Одлука-набавка услуге савјетовања при пројектовању стамбеног објекта у Новој Тополи у оквиру Пројекта ЦЕБ II
Одлука-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука-набавка режијског материјала за паркинг апарате (ролнице)
Одлука-набавка режијског материјала за паркинг апарате-стикери-паркинг карте
Одлука-набавка робе-батерија Maglite
Одлука-набавка саобраћајних знакова
Одлука-набавка техничких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе града Градишка-обућа
Одлука-набавка услуге доградње система паркинг службе града Градишка
Одлука-набавка услуге завршне обраде књиге Погинули борци НОБ-а и сарадници НОП-а 1941-1945 године са подручја Босанскоградишке општине
Одлука-набавка услуге израде главних пројеката паркинга у граду Градишка
Одлука-набавка услуге израде главног пројекта саобраћајница на простору између улица 16. Крајшке бригаде и Меше Селимовића у Градишци
Одлука-набавка услуге колективног осигурања радника Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге медијског праћења и информације у електронским мединима за потребе града Градишка
Одлука-набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву ГУГГ
Одлука-набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука-набавка батерија и сервисирање централног УПС уређаја
Одлука-набавка инсталације, тестирања и пуштање у рад оптичке инфраструктуре
Одлука-набавка канцеларијског намјештаја
Одлука-набавка канцеларијског намјештаја-столице
Одлука-набавка комуникационог управљачког система
Одлука-набавка материјала, рачунарске опреме и радова на инсталацији за потребе рада Криминалистичке службе ПУ Градишка
Одлука-набавка мрежних рутера
Одлука-набавка оптичких влакана за пренос података и прикључака од оптичких влакана
Одлука-набавка плина за ПМВ у власништву Градске управе града Градишка
Одлука-набавка рачунара и рачунарске опреме-програмабилни спојни уређај
Одлука-набавка услуге штампања и испоруке књиге Жртве усташко-нацистишког геноцида 194-1945. године са подручја Босанскоградишке општине
Одлука-набавка архитектонских услуга за реконструкцију соколског дома уз предузимање мијера енергетске ефикасности
Одлука-набавка интернет услуге
Одлука-набавка радова на изградњи јавне расвјете у МЗ Рогољи
Одлука-набавка услуге геодетског снимања подлоге Регулационог плана подручја 1, 4 и 5 западни дио градске зоне
Одлука-набавка услуге одржавања ватрогасног возила Мерцедес Атего
Одлука-набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука- набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту Градске управе града Градишка
Одлука-набавка заштитне ватрогасне опреме за потребе ПВЈ
Одлука-услуга изнајмљивања моблиних санитарних тоалета
Одлука-додатни радови на мултинамјенском објекту у МЗ Крушкик
Одлука-набавка и уградња урбаног мобилијара (паметне клупе) у градском тргу
Одлука-услуга обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка
Одлука-набавка банкарске услуге одобравања дугорочног кредита-ЛОТ 1
Одлука-набавка банкарске услуге одобравања дугорочног кредита-ЛОТ 2Одлука-набавка радова на адаптацији Дома културе у Новој Топили-II фаза
Одлука-набавка канцеларијског материјала
Одлука-набавка грађевинских радова на путевима у мјесним заједницама Ламинци и Сењак
Одлука-набавка додатних радова на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Врбашка
Одлука-набавка јарбола за заставе за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу-ЛОТ 1
Одлука-набавка радова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу-ЛОТ 2
Одлука-набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом-ЛОТ 1
Одлука-набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом-ЛОТ 2
Одлука-набавка телевизијских услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука-набавка услуге медијског праћења рада Градоначелника и Градске управе града Градишка путем радија
Одлука-набавка услуге одржавања саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ