Javne nabavke

Javne nabavke


OBAVJEŠTENJA

ODLUKE O REZULTATIMA POSTUPKA

Odluka – nabavka sportskih rekvizita za osnovne i srednje škole na području grada Gradiška
Odluka – nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene u prostorijama Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka usluge geodetskog snimanja situacionog plana za potrebe projektovanja
Odluka – nabavka usluge grafičke pripreme i dizajna promotrivnog materijala u okviru projekta Gradiška-grad drveta
Odluka – nabavka usluge izrade web stranice za Centar za istraživanje i razvoj u okviru projekta Gradiška – grad drveta
Odluka – nabavka usluge ispisa promotivnog materijala u okviru projekta Gradiška – grad drveta
Odluka – nabavka usluge održavanja softverskog paketa
Odluka – nabavka usluge organizovanja i pripreme javnih događaja u okviru projekta Gradiška – grad drveta
Odluka – nabavka usluge popravke i održavanja putničkih motornih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka usluge pranja putničkih motornih vozila u vlasništvu Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka usluge preloma i štampanja lista Gradiške novine
Odluka – nabavka usluge razvoja i pakovanja kreativnih poklona u okviru projekta Gradiška – grad drveta
Odluka – nabavka higijenskog materijala za opremanje sanitarnih čvorova u objektu Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – anabavka robe – vatrogasna ručna bvaterija u EH izvedbi
Odluka – nabavka radne obuće za radnike u parking službi
Odluka – nabavka radnih uniformi za radnike u parking službi
Odluka – nabavka radova na izgradnji vanjskog skladišta sportske dvorane
Odluka – nabavka režijskog materijala za parking aparate (stikeri-parking rolnice)
Odluka – nabavka robe – sušača za ruke
Odluka – nabavka televizijskih usluga za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka tonera, ribona i ketridža za potrebe Gradske Uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka usluga prenosa sjednica Skupština grada Gradiška
Odluka – nabavka usluge korištenja generalnog servisa novinske agencije SRNA
Odluka – nabavka usluge održavanja štampača, skenera i telefaksa
<Odluka – nabavka robe vatrogasna baterija za vatrogasnu kacigu MSA GALLET
Odluka – nabavka usluge održavanja parking aparata i opreme (rezač, akumulatori, tasteri, mikroprekidači)
Odluka – nabavka jednokratnih maski za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka kancelarijskog namještaja – kancelarijske stolice
Odluka – nabavka poslovnih torbi
Odluka – nabavka službenih legitimacija
Odluka – nabavka usluge održavanja vatrodojavnog sistema
Odluka – nabavka usluge servisa putničkih motornih vozila u ovlaštenom-servisu
Odluka – nabavka zastava za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Obavještenje o prihvatanju ponude – nabavka materijala za potrebe održavanja edukativno-promotivnih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola
Odluka o izboru – nabavka – limarsko lakirerske usluge
Odluka o izboru – nabavka ljetnih uniformi
Odluka o izboru – nabavka tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i dogradnje postojećeg vrtića Mjesna Zajednica Nova Topola
Odluka o izboru – nabavka tehničkih usluga u svrhu realizacije projekta pješačke staze
Odluka o izboru – nabavka ugradnja fazonskih komada i armatura za izgradnju vodovodne mreže za objekat socijalnog stanovanja u Novoj Topoli
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade 3D modela kružnih tokova Mjesna zajednica Nova Topola
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade projekta i nacrta,procjena troškova za pristupnu saobraćajnicu zgradi za socijalno stanovanje
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade projekta turističke signalizacije
Odluka o izboru – nabavka usluge kontrole protoka rijeke Lubine na lokaciji budućeg mosta
Odluka o izboru – nabavka usluge medijskog praćenja i informacije u elektronskim medijima za potrebe grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge održavanja informacionog sistema za potrebe Parking službe grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge održavanja svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) na području grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge odžavanja video nadzora grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge štampanja bojanki i edukativno promotivnih letaka za potrebe edukacije učenika
Odluka o izboru – nabavka usluge vršenja energetskog pregleda i izrade projekta sa predlogom mjera za poboljšanje energetske efikasnosti
Odluka o izboru – završni radovi na vatrogasnom domu
Nabavka usluge izrade elaborata urbanističkog planiranja za izradu kanalizacione mreže u naseljima Bok Jankovac i Mačkovac
Nabavka usluge obrade kamena za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka i usluga održavanja uređaja za hlađenje i ventilaciju u zgradi Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru-nabavka kancelarijskog namještaja
Odluka o izboru-nabavka mermera u svrhu izrade spomen obilježja Srbima Zapadne Slavonije
Odluka o izboru-nabavka robe-auto guma za putnička motorna vozila u vlasništvu Gradske uprave
Odluka o izboru-nabavka uređaja za hlađenje i ventilaciju u zgradi Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade stručnog mišljenja i urbanističko tehničkih uslova za kanalizacionu mrežu u naselju Kozinci
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade urbanističkog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Obradovac,Tekija i Senjak
Odluka o izboru-nabavka usluge-osiguranje zaposlenih od nezgode
Odluka o izboru-nabavka usluge proljetne deratizacije javnih objekata, površina i domaćinstava na području grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka jednokratnih maski za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru-nabavka radova za isjecanje AB zidova za klupe na trgu
Odluka o izboru-nabavka radova za priključak višeporodičnog stambenog objekta u Novoj Topoli na vodovodnu mrežu
Odluka o izboru-nabavka repromaterijala – šperploče
Odluka o izboru-nabavka uniformi za radnike u šalter sali Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade glavnog projekta poslovnog objekta i nadstrešnice JP Hidro-put Gradiška
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade lokalnog Plana upravljanja otpadom grada Gradiška
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade Plana upravljanja otpadom za projekat kružne raskrsnice na ulazu u Gradišku
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade planske i projektno-tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i dogradnje vrtića u Novoj Topoli
Odluka o izboru-nabavka usluge održavanja prevoznih sredstava-teretni program
Odluka o izboru-nabavka vodoinstalacionih radova u prostorijama Gradske uprave grada Gradiška i mjesnih kancelarija
Odluka o izboru – nabavka kontrolne projektne dokumentacije za izgradnju pristupne saobraćajnice i parkinga, mosta i regulacije rijeke Lubine do manastira Kasranovac
Odluka o izboru – nabavka robe-dnevne novine za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka robe-vatrogasni aparati i sredstva za gašenje požara i potrepštine za gašenje požara
Odluka o izboru – nabavka arhitektonskih usluga za potrebe Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje
Odluka o izboru – nabavka klupa za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka robe – vatrogasna oprema za gašenje
Odluka o izboru – nabavka robe-vatrogasna zaštitna oprema
Odluka o izboru – nabavka uniformi za potrebe Komunalne policije Gradske uprave grada Gradiška (obuća)
Odluka o izboru – nabavka usluge iznajmljivanja bine, rasvjete i usluga ozvučenja za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade izmjene dijela regulacionog plana Nova Topola-Zapad
Odluka o izboru-nabavka usluge izrade projekata i nacrta, ulica Hilandarska i vojvode Putnika
Odluka o izboru – nabavka usluge projektovanja za potrebe uređenja trga ispred Katedrale u Gradišci
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju pristupne saobraćajnice i parkinga, mosta i regulacije rijeke do manstira Karanovac
Odluka o izboru – nabavka usluge kontrole tehničke dokumentacije pješačke staze uz magistralni put M 14.1, MZ Čatrnja
Odluka o izboru-nabavka usluge projektovanja za potrebe uređenja trga ispred Katedrale u Gradišci
Odluka o izboru-nabavka usluge ugradnje klupa za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka i isporuka drvenih kanti za otpad
Odluka o izboru – nabavka pratećih usluga za izradu Glavnog projekta za postavljanje posebnih i pratećih objekata na teritoriji grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka promotivnih poklona za potrebe Gradske-uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka UPS-a na postojećem sistemu video nadzora
Odluka o izboru – nabavka usluge iznajmljivanja GPS sistema za praćenje vozila Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade izvještaja o inženjerskogeološkim i geomehaničkim ispitivanjima tla i projekta sanacije klizišta u Jurkovici
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade konceptualnih rješenja na mikrolokacijama na području urbane gradske zone
Odluka o izboru – nabavka usluge izrade tehničkog rješenja Jerusalemske ulice u Gradišci
Odluka o izboru – nabavka usluge kontrole tehničke dokumentacije za izgradnju vodovodnog prstena Levita-Kozinci
Odluka o izboru – nabavka usluge održavanja bankina lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge servis motornog vozila IVECO DAILY 35S15V
Odluka o izboru – nabavka usluge transporta namještaja i opreme u svrhu opremanja društvenih domova na području grada Gradiška
Odluka o izboru – nabavka usluge utvrđivanja hidrogeološke potencijalnosti terena za potrebe navodnjavanja na lokacijama Mašići i Vilusi
Odluka o izboru – nabavka usluge servis motornog vozila GAZ 41R13 01050

ODLUKE O DODJELI UGOVORA

Odluka – nabavka goriva i maziva
Odluka – nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka proizhvoda za unutrašnje opremanje objekta Arena Gradiška
Odluka – nabavka radova na izgradnji ambulante porodične medicine u mjesnoj zajednici Donja Jurkovica
Odluka – nabavka usluge iznajmljivaljnja mobilnih sanitarnih toaleta na području grada Gradiška u 2021.godini
Odluka – nabavka usluge iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka – nabavka usluge procesinga podataka putem informacionog sistema za naplatu komunalne takse za parkiranje vozila u gradu Gradiška
Odluka – utovar i isporuka šljunkovitog materijala za nasipanje makadamskih kolovoza
Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave grada Gradiška
Odluka o izboru – Dodatna usluga za izradu projektne dokumentacije za kanalisanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda
Odluka o izboru – Dodatni radovi na adaptaciji Vatrogasnog doma – II faza
Odluka o izboru – Nabavka alatnog stroja za obradu drveta žaga-raskrajač
Odluka o izboru – Nabavka računara i računarske opreme
Odluka o izboru – Nabavka radova na održavanju lok. i nekateg. puteva sa asfaltnim kolovozom Lot1
Odluka o izboru – Nabavka usluge održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa makadamskim kolovozom
Odluka o izboru – Održavanje javne rasvjete
Odluka o izboru – Održavanje ulica sa asfaltnim kolovozom na području grada Gradiška Lot2
Odluka o izboru – Televizijske usluge
Odluka o izboru – Obavljanje komunalnih djelatnosti na području grada Gradiška

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA