Јавне набавке

Јавне набавке


ОБАВЈЕШТЕЊА

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Информација о преговарачком поступку-услуга обављања комуналних дјелатности

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука – набавка прехрамбених пакета намијењених социјално угроженим породицама поводом божићних празника
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге геомеханичког испитивања тла и израде пројекта санације клизишта на локацији Чекићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге изнајмљивања расхладног уређаја за потребе клизалишта у оквиру манифестације Зимски град
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта санације клизишта на локацији Шестићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге израде пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији мјесне заједнице Жеравица општине Градишка
Одлука – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука – набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука – набавка услуге одржавања паркинг апарата (испитивачи кованица)
Одлука – набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука – набавка услуге одржавања ватродојавног система у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге превоза огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука – набавка ватромета
Одлука – набавка огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка радова на санацији водоводног прикључка стамбеног објекта (зграда колективног становања) у Улици Михајла Пупина 6-8 у Градишци
Одлука – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора)
Одлука – набавка услуге одржавања видео надзора општине Градишка
Одлука – набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка режијског материјала за паркинг апарате (ролнице)

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју општине Градишка
Одлука – набавка услуге медијског праћења рада Начелника и Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка телевизијских услуга за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка услуге чишћења канала на подручју општине Градишка, замјена оштећених пропуста на каналској мрежи Ø1000 и измуљивање критичних дионица канала
Одлука- набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука- набавка радова на одржавању ограда, цјевастих пропуста и путних јарака поред локалних и некатегорисаних путева општине Градишка ЛОТ 2
Одлука-набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка ЛОТ 3
Одлука – набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге штампања и ковертирања рачуна за потребе система обједињене наплате Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка извођења радова на објектима инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука- набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју општине Градишка
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу-набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге израде Урбанистичког плана Орахова
Одлука – набавка услуге извођења естрадног програма поводом Дана Града Градишке

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ