Међународни пројекти

MEĐUNARODNI PROJEKTI


„iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment “

Grad Gradiška u sklopu projekta  iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment “ a koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz „Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.“ pokrenuo je dana 26.03.2021. godine javnu nabavku robe po PRAG proceduri EU, lokalni otvoreni postupak: „Nabavka opreme za kabinete mehatronike, CNC I robotike u Tehničkoj školi Gradiška“, broj tendera: 02-404-364/20. Poziv za ovu javnu nabavku je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 19/2021, na dan 26.03.2021. godine, strana 99-102. (Link: http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/PdfDocument/pillYXhWRoU= ).

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkurisanja na gore pomenuti tender da preuzmu tendersku dokumentaciju i dostave ponude na adresu Ugovornog organa (Grad Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška), najkasnije do 26.04.2021. godine u 12:00 časova.

Sve informacije u vezi ove javne nabavke mogu se dobiti na telefon broj 051/810-332 ili kancelariju br. 32 Gradske uprave grada Gradiška.


„SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area“

Grad Gradiška u sklopu projekta „SAFE TOGETHER – Risk prevention in the cross-border area“ a koji je sufinansiran od strane Evropske unije kroz „Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.“ pokrenuo je dana 12.03.2021. godine javnu nabavku radova po PRAG proceduri EU, lokalni otvoreni postupak: „Rekonstrukcija Edukativnog trening centra“, broj tendera: 11-404-1-1/21. Poziv za ovu javnu nabavku je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 15/2021, na dan 12.03.2021. godine, strana 101-104. (Link: http://www.sluzbenilist.ba/Oglasi/PdfDocument/NlGGqmwZp1A=).

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkurisanja na gore pomenuti tender da preuzmu tendersku dokumentaciju i dostave ponude na adresu Ugovornog organa (Grad Gradiška, Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška), najkasnije do 14.05.2021. godine u 12:00 časova.

Sve informacije u vezi ove javne nabavke mogu se dobiti na telefon broj 051/810-332 ili kancelariju br. 32 Gradske uprave grada Gradiška.