Привредна зона Нова Топола

Привредна зона Нова Топола


Визија: Постати водећи индустријско – пословни  центар  који даје пуни допринос одрживом развоју града.

Мисија: Стварањем изузетно повољног пословног окружења обезбиједити привлачење домаћих и страних инвеститора чиме ће се генерисати будући развој града.

Привредна зона Нова Топола представља изузетно атрактивну греенфиелд  локацију за инвестирање која се налази у непосредној близини кључних саобраћајница, наслања се на регионални пут Градишка – Бања Лука, на 7 км удаљености од ауто-пута Градишка Бања Лука, 10 км удаљености од центра града и граничног прелаза, 12 км удаљености од аеродрома у Бањој Луци.

Обухвата површину 135 ha, која је покривена просторно планском документацијом, важећим регулационим планом којим је дефинисан простор и намјена површина, што је основ потенцијалним инвеститорима за легално грађење објеката.

Предности инвестирања у Зони за потенцијалне инвеститоре:

 • изузетан географски положај и повољни климатски услови,
 • у потпуности уређене грађевинске парцеле на којима је обезбјеђена цјелокупна инфраструктура (комунална, саобраћајна, енергетска и ИЦТ),
 • квалитетна саобраћајна повезаност унутар и изван Зоне,
 • доступност сировинске базе, те компетентне и високо образоване радне снаге,
 • омогућава приступ значајним тржиштима (Србија, Хрватска, Европска унија и др.)
 • ниска цијенa земљишта од 1 до 80 KM/m²
 • могућност обезбјеђења одређених заједничких послова за све предузетнике у зони (складиште, рачуноводство, администрација остали помоћни послови)
 • локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге и др.
 • обезбијеђени повољни услови и створена пријатна инвестициона клима.

Основне информације о Зони

 • Локација: Зона се налази 10 km од центра града, уз регионални пут Градишка – Бањалука. Удаљена је 7 km од аутопута Градишка – Бањалука.
 • Тип зоне: Greenfield, индустријско – пословна.
 • Површина: 135 ha.
 • Расположиве парцеле: Укупно је преостало цца 50 парцела намијењених за продају инвеститорима. Највећа парцела је површине 41.079 m², а најмања је површине 1.258 m².
 • Инфраструктура: Зона је опремљена са комуналном инфраструктуром: вода, канализација, електрична енергија, телефон/интернет. Цесте унутар зоне су у изградњи.
 • Власништво: 100% Град Градишка.
 • Инвестиционе могућности: Куповина, закуп.
 • Цијена продаје или закуп земљишта: Продаја: од 1 до 80 KM/m².
 • Накнада за ренту: 33 KM/m².
 • Накнада за уређење грађевинског земљишта: Бесплатно.
 • Процедура и услови уласка у зону: Лицитација земљишта, закључење купопродајног уговора и увођење у посјед.
 • Погодност намјене: Локације погодне за пољопривредно-прехрамбену индустрију, металопрерађивачку и дрвопрерађивачку индустрију, индустрију текстила коже и обуће, сервисе, трговачке центре, техничке и инжењерске услуге и др.