ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОПИСА СА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЕУ

Post Date: 22/02/2024

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОПИСА СА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЕУ

Дана 22.02.2024. године, у просторијама Градске управе града Градишка, одржана је радионица на тему усклађивања прописа са законодавством ЕУ. Градишка је прва јединица локалне самоуправе у којој је организована радионица из ове области.

Радионицу је испред Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу одржао г. Драган Вулин, из Одјељења за усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније. Град Градишка је препознао значај ове тематике, те су радионици, поред градоначелника Зорана Аџића и замјенице градоначелника, Драгане Илић, присуствовали директор Развојне агенције Градишка, те руководиоци свих организационих јединица Градске управе са сарадницима чији описи послова и задатака су  уско везани за предметну област.

Радионица је одржана са циљем упознавања руководства и службеника локалне заједнице са основама из ове области европских интеграција како би евентуaлно могли усмјеравати/постављати циљеве развоја своје локалне заједнице.  Нова знања и појашњења дата у току радионице такође могу олакшати спровођење већ постојећих циљева који укључују сарадњу са међународном/ЕУ компонентом.