ОДРЖАН „ДАН ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И РОБОТИКЕ – ГРАДИШКА 2023“

Post Date: 06/11/2023

ОДРЖАН „ДАН ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И РОБОТИКЕ – ГРАДИШКА 2023“

У знаку иновација и технолошког напретка Град Градишка је у Културном центру Градишка организовао „Дан вјештачке интелигенције и роботике – Градишка 2023“.

Овај догађај окупио је бројне привреднике, грађане и ученике средњих школа који су жељели да чују искустава стрyчњака из ове области и упознају се са нajнoвиjим дoстигнућимa, истрaживaњимa и инoвaциjaмa у свиjeту сaвремених технологија.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је „Дан вјештачке интелигенције и роботике“ један од ријетких скупова оваквог типа у региону, којим локална управа жели да се укључи у савремене технолошке трендове. Градоначелник је подсјетио да је Градска управа започела процес дигитализације своје администрације и изградње инфраструктуре која ће омогућити примјену савремених технологија, додавши да ће се у наредној години кренути са израдом седмогодишње Стратегије вјештачке интелигенције Града Градишка, која би дефинисала наредне мјере у овом процесу.

Наведени догађај Градска управа Градишка организовала је у сарадњи са стручњаком у области вјештачке интелигенције Дејаном Угреновић из Београда, која је, како је рекла, са задовољством прихватила да у свом родном граду представи одређене пројекте и сам развојни пут својих пријатеља и сарадника који су учествовали као предавачи на овом скупу.

Угреновићева је истакла да вјештачка интелигенција и роботика дају нове могућности у свакодневном животу и могу да допринесу постизању бољих резултата у привреди и пословању, али да су за њихову ефикасну примјену потребни едукација, жеља за напретком и препознавање бенефита и ограничења нових технолoгија.

Власник фирме „Тикт манyфактура“ Крeшимир Бодрожић рекао је да без примјене савремених технологија неће бити могуће произвести конкурентан производ, због чега је од прошле године у својој фабрици за ЦНЦ обраду метала у Градишци кренуо са роботизацијом машина и производног процеса.

„Поприлично смо ефективни, али још нисмо довољно ефикасни. Цијене радне снаге расту и томе се привреда мора прилагођавати и радити на постизању ефикасности кроз примјену савремених технологија, вјештачке интелигенције и роботике. То не значи смањење броја радника, него постизање конкурентности и даљи развој на неком другом нивоу“, закључио је Бодрожић.