Резултати Јавног позива за субвенционисање уградње соларних система на објекте индивидуалног становања (SolarCET)

Post Date: 26/05/2023

Резултати Јавног позива за субвенционисање уградње соларних система на објекте индивидуалног становања (SolarCET)

Пројекат “Убрзање транзиције ка чистој енергији кориштењем потенцијала соларне енергије у Босни и Херцеговини” (SolarCET) који финансира Влада Републике Словачке, а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP), објављује резултате Јавног позива за субвенционисање уградње соларних система за властите потребе на објекте индивидуалног становања на подручју града Градишке. Позив је реализован уз подршку UNDP-овог пројекта „Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“ (URBANLED), који финансира Глобални фонд за околиш (GEF).

Овај јавни позив је расписан 25. октобра 2022. године, а по истеку рока за достављање пријава продужен је до 5. децембра 2022. године, након чега је евалуациона комисија прегледала и бодовала пристигле пријаве, у складу са прописаним општим и техничким критеријумима који су били наведени у самом позиву. Општи критеријум подразумијевао је комплетност достављене документације, док су технички критеријуми укључивали однос суфинансирања уградње соларног система од стране подносилаца пријаве, кориштење стамбеног простора (број корисника по m²), годишњу потрошњу електричне енергије и кориштење топлотне пумпе. Поред тога, предност су имале жене власница објекта индивидуалног становања као и домаћинства у којима живе особе млађе од 35 година.

Увидом у све пријаве и наведене критеријуме, одабрано је укупно девет (9) власника/ца стамбених објеката индивидуалног становања са подручја града Градишке, који ће током 2023. године добити техничку и финансијску подршку за уградњу соларних система за личне потребе.

У случају да неки од прворангираних корисника/ца с финалне ранг листе одустане, корисници са доље наведене резервне ранг листе (по написаном редослиједу) ће добити препоруку за субвенцију.

Циљ ових активности је подстаћи грађане, власнике/це приватних објеката, да користе соларне панеле као мјеру подршке транзицији ка чистој енергији, смањењу емисије стакленичких плинова, борби против загађења зрака и енергетског сиромаштва у Босни и Херцеговини.

Слиједи коначна ранг листа резултата Јавног позива:

Рб.         Подносилац пријаве

 1. Драган Плотан
 2. Вехид Диндић
 3. Марија Цвјетковић
 4. Ненад Љубоја
 5. Никола Солдатић
 6. Сакиб Диндић
 7. Вахид Диндић
 8. Ђоко Сарајлић
 9. Дарко Боројевић

Резервна ранг листа:

Рб.         Подносилац пријаве

 1. Саво Лендић
 2. Жељко Судар
 3. Винко Перић
 4. Милош Тркуља

 

Напомена:

Подносиоци пријава који се не налазе на овим ранг листама нису испунили услове Јавног позива. Сва лица која су се пријавила на овај Јавни позив имају право приговора UNDP-у и Пројектној имплементационој јединици, у року од пет дана од дана објављивања ранг листе на интернет страници Града Градишка и UNDP-а. Одлука Комисије за приговоре је коначна и објављује се на интернет страници Града Градишка и UNDP-а, у року од пет дана од пријема приговора.

Приговори са пратећом документацијом достављају се лично или препорученом поштом на адресу:

Град Градишка

ул. Видовданска 1а

Пројектна имплементациона јединица (ПИУ)

78400 Градишка

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Приговор на Јавни позив за субвенционисање уградње соларних система за властите потребе на објекте индивидуалног становања на подручју Града Градишка“. На полеђини коверте потребно је навести пун назив, адресу и контакт телефон подносиоца приговора.