ОБАВИЈЕСТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СУБЈЕКТЕ

Post Date: 11/08/2022

ОБАВИЈЕСТ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СУБЈЕКТЕ

  1. Лица која су били кандидати на задње одржаним Локалним изборима 2020. године, као и лица која су били кандидати на одржаним Локалним изборима за Град Мостар 2020. године не могу бити чланови бирачког одбора, док лица која су били кандидати на Општим изборима 2018. године могу бити чланови бирачког одбора;

 

  1. Лица која је политички субјект овластио за подношење приговора и жалби и која су депоновала потпис код изборне комисије, могу потписати СГ1 обрасце и захтјев за акредитацију посматрача само онда када их политички субјект посебним актом овласти за извршење тих активности. Уколико политички субјект не овласти та лица треба овластити друга лица и депоновати њихове потписе.