ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕДСТАВНИКА СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Post Date: 19/05/2022

ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕДСТАВНИКА СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДСКА УПРАВА

ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕДСТАВНИКА
СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Градска управа града Градишка упућује позив за акредитацију представника средстава јавног информисања за праћење дешавања у Градској управи града Градишка.

У складу са наведеним, те градском Одлуком која регулише ову процедуру, новинари, фотографи (фоторепортери) и сниматељи, односно њихова уредништва требају доставити писмене захтјеве за акредитацију за праћење рада Градске управе, која ће важити за 2022. годину.

Рок за предају захтјева је 8 дана од дана објављивања позива за акредитацију, односно до 27. маја 2022. године.

Захтјеве за акредитацију потребно је доставити на адресу:

Град Градишка
Градска управа
Служба градоначелника
Видовданска 1А
78 400 Градишка

или e-mail: goran.subotic@gradgradiska.com и petra.lukic@gradgradiska.com

Уз захтјев за регистрацију/акредитацију потребно је приложити и рјешење о регистрацији о упису у регистар издавача и јавних гласила, односно рјешење о регистрацији код надлежног суда/органа о праву на обављање дјелатности у области јавног информисања (овјерена копија).