ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Post Date: 01/04/2022

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу члана 26. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од 04.03.2022. године и „Служеном гласнику Републике Српске“, број 20/22 од 08.03.2022. године на сједници одржаној дана 01.04.2022. године након прегледа приспјелих пријава утврдила је:

ЛИСТУ КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

I

 1. Бојана Илишевић из Доњих Подградаца за радно мјесто Самостални стручни сарадник за административно техничке послове.
 2. Тијана Алексић из Градишке за радно мјесто Самостални стручни сарадник за заступање пред судовима,
 3. Дајана Петровић из Градишке за радно мјесто Самостални стручни сарадник за управно рјешавање,
 4. Владо Илић из Градишке за радно мјесто Самостални стручни сарадник за јавне набавке,
 5. Невена Пећанин из Турјака за радно мјесто Самостални стручни сарадник за административно техничке послове.
 6. Љиља Вергић из Романоваца за радна мјеста:
  • Самостални стручни сарадник за административно техничке послове,
  • Самостални стручни сарадник за заступање пред судовима,
  • Самостални стручни сарадник за управно рјешавање и
  • Самостални стручни сарадник за јавне набавке и
 1. Срђан Матаруга из Нове Тополе за радна мјеста:
  • Самостални стручни сарадник за административно техничке послове,
  • Самостални стручни сарадник за заступање пред судовима,
  • Самостални стручни сарадник за управно рјешавање и
  • Самостални стручни сарадник за јавне набавке.

II

Лицима из тачке И биће упућени писмени позиви за интервију који ће бити одржан у петак 08.04.2022. у сали 14 на првом спрату градске управе.

III

        Ова листа ће бити објављена на интернет страници Града Градишка.

Предсједник комисије
Биљана Радичић

Број: 03-111-46/22
Датум: 01.04.2022. године
Градишка