АНКЕТИРАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА КВАЛИТЕТОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

Post Date: 30/11/2021

АНКЕТИРАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА КВАЛИТЕТОМ ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА

Тим за квалитет Града Градишка

ОБАВЈЕШТАВА

да је у току испитивање задовољства грађана квалитетом пружања јавних услуга

Анкетирање се проводи у просторијама Градске управе града Градишка – шалтер сала, у комуналним предузећима, на подручју града Градишка и путем званичне интернет странице Градске управе града Градишка (www.gradgradiska.com).

У циљу заштите здравља анкетара и испитаника, анкетари ће приликом провођења анкетирања примјењивати препоручене мјере Штаба за ванредне ситуације града Градишка.

Испитивање задовољства проводи се у периоду од 01.12. до 30.12.2021. године.

Молимо грађане – кориснике услуга да попуне анкетни упитник и тако допринесу повећању квалитета пружања јавних услуга.