Представљање пројекта “Development through DIHs” Привредном Савјету града Градишка

Post Date: 27/09/2021

Представљање пројекта “Development through DIHs” Привредном Савјету града Градишка

У протеклом периоду, пројектни координатор пројекта “Development through DIHs” г. Немања Давидовић представио је пројекат и пројектне активности “Привредном савјету” града Градишка. Пројектни координатор  кроз презентацију је упознао све чланове Привредног Савјета града Градишка о реализацији овог пројекта. Циљ презентације је био да се привредницима града Градишке представе резултати и циљеви пројекта. Кроз представљање активности и резултата пројекта привредници су упознати са могућностима и приликама које овај пројекат пружа како њима тако и свим заинтересованим странама.

Координатор пројекта сви члановима Привредног савјета приближио је будући рад HUB-а и истакнуо да ће се кроз разне едукације које ће ХУБ пружати, будући привредници и њихови сарадници моћи едуковати у завиности од врсте едукација и потреба послодаваца.

Пројекат се финансира средствима Европске Уније, односно путем Програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020. Имплементација пројекта започета је 01.08.2020 године и трајаће до 31.07.2022 године. Укупна вриједност пројекта је 1.487.795,35 ЕУР од чега граду Градишка припада буџет од 290.530,96 ЕУР. Европска Унија обезбједила је 85% средстава. док је преосталих 15% обавеза партнера.