ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ

Post Date: 07/05/2021

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ О ЈАВНОМ УВИДУ

Број: 04-сл/21
Датум: 07.05.2021.

На основу члана 15. Закона о заштити природе (”Службени гласник Републике Српске”, број 20/14), те у складу са Одлуком о проглашењу заштићеног подручја Споменик природе ”Лијевчански кнез” (”Службени гласник Републике”, број 11/19), Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе Градишка

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ЈАВНОМ УВИДУ

Ставља се на јавни увид План управљања Спомеником природе ’’Лијевчански кнез’’ за период 2021. до 2031. године, израђен од стране Градске управе Градишка, Одјељење за просторно уређење и грађење.
Након израде Студије о заштити споменика природе ”Лијевчански кнез”, стабло ораха са локацијом у мјесној заједници Нова Топола проглашено је Одлуком Скупштине града Градишка Спомеником природе ”Лијевчански кнез” . Заштићено стабло ораха спада у заштићена природна добра, те се на основу закона сврстава у споменик природе – категорија III.
Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у План управљања Спомеником природе ’’Лијевчански кнез’’ за период 2021. до 2031. године у периоду од 07.05.2021. до 07.06.2021. године у просторијама Градске управе Градишка или на web страници града.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Саша Суботић 

План управљања Спомеником природе ’’Лијевчански кнез’’ можете преузети овдје.