Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса

Post Date: 19/06/2020

Састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса

На основу члана 26. став 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника по јавном конкурсу у Градској управи Града Градишка у вези са Јавниом конкурсом за попуњавање упражњених радних мјеста у Градској управи Града Градишка, објављеног у Дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука, дана 13.05.2020. године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 46/20 од 14.05.2020. године, објављује састав Конкурсне комисије и списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

Састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника
за извршилачка радна мјеста у Градској управи Града Градишка

 1. Владо Сладојевић, службеник, предсједник,
 2. Немања Вукелић, службеник, члан,
 3. Биљана Бакић, службеник, члан,
 4. Миленко Павловић, листа стручњака, члан и
 5. Миодраг Бабић, листа стручњака, члан.

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове
из Јавног конкурса за радно мјесто како сљеди:

СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА:

 1. Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове

– Јелена Цумбо.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ:

 1. Стручни савјетник за послове грађења

– Јелена Козић Васић.

 1. Самостални стручни сарадник за урбанизам

– Саша Пожар и

– Дејана Нинковић.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ:

 1. Самостални стручни сарадник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области

– Тања  Каталина.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:

 1. Самостални стручни сарадник за плаћање у трезорском пословању

– Биљана Бјелић.

 1. Стручни сарадник за главну књигу трезора

– Драгана Малешевић

 1. Виши стручни сарадник за административно-правне послове

– Ранко Каран,

– Дејан Глувић и

– Чало Нада.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ:

 1. Самостални стручни сарадник за инвестиције и пословне зоне

– Ивана Пећанин.

 1. Виши стручни сарадник за имплементацију пројеката у области друштвеног развоја

– Немања Давидовић  и

– Чало Нада.

Интервју са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса ће се обавити дана 26.06.2020. године (петак) у просторијама Градске управе Града Градишка (Скупштинска сала) у улици Видовданска 1А, Градишка, са почетком у 11:00 часова, о чему ће кандидати бити и писмено обавијештени.

Какндидат који не приступи на интервју у заказано вријеме сматраће се да је одустао од пријаве на Јавни конкурс.

 

Дана 19.06.2020. године                                                             

У Градишци

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владо Сладојевић