ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ СА МАКАДАМСКИМ КОЛОВОЗОМ

Post Date: 25/03/2016

ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ СА МАКАДАМСКИМ КОЛОВОЗОМ

С побољшањем временских прилика кренуле су активности на одржавању путне мреже са макадамским коловозом на подручју наше општине. Радови се првенствено изводе на локалим путевима, некатегорисаним путевима којима саобраћају аутобуси за превоз ђака и путника, као и на значајнијим путним правцима насеља.

Начелник Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове Слободан Видовић, рекао је да се због близине депоније шљунка у Разбоју, прво приступило радовима у насељеним мјестима која граниче са србачком општином, а то су Кочићево, Петрово село, Доњи и Горњи Карајзовци, дио Трошеља, Сеферовци и Вакуф.

[ot-caption title=”” url=”http://www.opstina-gradiska.com/wp-content/uploads/2016/03/18.-i-21.03.16-091.jpg”]

Динамика извођења радова зависи од временских услова, а надзор над њиховим извођењем врше представници надлежног Одјељења за урбанизам, грађење, комуналне и стамбене послове општине Градишка.

Видовић је истакао да се све активности на терену врше у координацији са овлаштеним представницима мјесних заједница и мјештанима који су у обавези да изврше планирање насипног материјала.

Комунална предузећа „Водовод“ и „Градска чистоћа“ врше превоз насипног материјала, а на основу склопљених уговора, након провредене процедуре јавних набавки.

У склопу одржавања путева и улица на подручју општине извршиће се радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом, као и на одржавању улица на подручју града са асфалтним и макадамским коловозом.

[ot-caption title=”” url=”http://www.opstina-gradiska.com/wp-content/uploads/2016/03/18.-i-21.03.16-108.jpg”]