ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Post Date: 07/03/2016

ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Замјеник начелника општине Градишка Никола Солдатић обишао је градилиште у приградском насељу Сточна пијаца на коме се изводе завршни радови на изградњи секундарне канализационе мреже.

Том приликом, Солдатић је истакао да је Пројекат изградње секундарне канализационе мреже у приградским насељима Сточна пијаца 1, Сточна пијаца 2 и Липовача у процесу завршетка, нагласивши да ће преостали дио радова обухватити изградњу 20-так прикључних шахтова и двије мање препумпне станице на два крака која су накнадно изграђена.

Солдатић је изразивши изузетно задовољство динамиком реализације овог пројекта, најавио и завршну фазу пројекта а то је санација оштећених саобраћајница и њихово враћање у првобитно стање. Овој фази приступиће се када се стабилизују временске прилике.

Досадашњи одазив грађана за прикључење на канализациону мрежу Солдатић је оцијенио солидним, изразивши очекивање да ће, у наредном периоду, исти бити далеко већи, посебно у љетним мјесецима због доласка људи који живе и раде у иностранству.

Замјеник начелника општине позвао је становнике насеља Сточна пијаца I и II, Липовача, дијела Жеравице и Крушкика кроз које је прошла канализациона мрежа да искористе могућност коју им је Општина Градишка пружила и прикључе се на канализациону мрежу. Он је рекао да су Општина и КП „Водовод“ Градишка у настојању да се што већи број становника прикључи на канализациону мрежу понудили најнижу цијену прикључка од свих општина у региону у висини од 900,00 КМ, уз додатно финансирање прикључка од кућног канализационог излаза до прикључног шахта, а предвиђена је могућност и плаћања на рате. Солдатић је изразио очекивање да ће се у овој години између 600 и 700 домаћинстава прикључити на канализациону мрежу, те да би овај број у коначници требао досезати око 1000 домаћинстава.

Солдатић је оцијенио да ће се окончањем овог капиталног пројекта остварити један од стратешких циљева Општине Градишка у области комуналног система а то је заштита водоизворишта у Жеравици са кога око 45 хиљада становника наше општине конзумира воду. Реализација пројекта, по ријечима Солдатића, драстично ће утицати и на еколошку слику наше општине.

Шеф Одсјека Комуналне полиције општине Градишка Јово Шиник, истакао је да су у протеклом периоду због непостојања канализационе мреже исказивали толеранцију за несавјесне поступке становника поменутих насеља. Он је рекао да се и у току изградње канализационе мреже Комунална полиција сусретала са прблемима излијeвања оборинских и септичких јама у секундарни дио мреже од стране одређеног броја несавјесних грађана и да је то евидентирано фотографски и записнички, али да и даље нису изрицане санкције. Међутим, у наредном периоду, прекршаји који се тичу испуштања фекалија и неприкладног чишћења септичких јама биће санкционисани. У том контексту, Шиник је подсјетио да је у складу са раније донесеном Одлуком Скупштине општине Градишка, становништво насеља кроз која је прошла канализациона мрежа обавезно да се на исту прикључи или да посједује септичке јаме које задовољавају Европске стандарде, нагласивши да је изградња поменуте септичке јаме значајно скупља у односу на прикључак на канализациону мрежу.

Становник насеља Сточна пијаца Марко Панић, истакао је да ће се прикључити на канализациону мрежу јер је то одличан пројекат којим ће се мјештани овог насеља коначно ријешити прљавштине и отпадних вода.

Настојање локалне власти је да се канализациона мрежа шири и на подручја насеља Крушкик, Нова Топола и насеља низводно низ ријеку Саву због чега је урађена и Студија изводљивости изградње примарног канализационог колектора који би фекалне воде одводио низводно у ријеку Саву до насеља Мачковац, гдје би се у будућности требао градити и пречистач отпадних вода, рекао је Солдатић и додао да се на поменуте теме воде активни преговори са Европском инвестиционом банком.

[ot-caption title=”” url=”http://www.opstina-gradiska.com/wp-content/uploads/2016/03/07-03-2016-3.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.opstina-gradiska.com/wp-content/uploads/2016/03/07-03-2016.jpg”]

[ot-caption title=”” url=”http://www.opstina-gradiska.com/wp-content/uploads/2016/03/07-03-2016-2.jpg”]