ПРОЈЕКАТ HSEP: ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ДУБРАВАМА

Post Date: 29/01/2016

ПРОЈЕКАТ HSEP: ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ У ДУБРАВАМА

У оквиру имплементације пројекта „Јачање здравственог сектора фаза 2 /HSEP-AF/“ предвиђена је изградња новог објекта амбуланте у Мјесној заједници Дубраве чија је вриједност 249 хиљада КМ. Пројектом је, поред изградње новог објекта амбуланте, предвиђено и њено опремање сетом медицинске и немедицинске опреме.

Општина Градишка је у складу са преузетим обавезама финансијског учешћа јуче на рачун посебних намјена Министарства финансија РС уплатила 30 одсто уговорене цијене радова, односно 74 хиљаде и 500 КМ.

Преостали дио средстава, која се финансирају кредитом Свјетске банке, обезбиједиће Министарство здравља и социјалне заштите РС. Надлежно министарство спровело је процедуру избора најповољнијег извођача радова који ће почетком грађевинске сезоне кренути у изградњу објекта.

Надзор над извођењем радова вршиће стручни тим Општине Градишка, а са наслова локалне заједнице обезбијеђене су и све потребне сагласности и дозволе за изградњу новог објекта амбуланте у Дубравама.

Потписници Споразума о обавезама и одговорности у процесу имплементације пројекта јачања здравственог сектора били су Министарство здравља и социјалне заштите РС, Фонд здравственог осигурања РС, ЈУ Дом здравља Градишка и Општина Градишка.