Potpredsjednik Skupštine grada

Potpredsjednik Skupštine grada


Siniša Adžić

BIOGRAFIJA

Rođen u Gradišci 1983. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Gradišci. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Na istom fakultetu stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Radni staž započeo u Agenciji za lokalni razvoj Gradiška, zatim radio kao finansijski direktor, te direktor u privrednom društvu iz farmaceutske oblasti. U periodu 2016.-2020. godine obavljao poslove načelnika Odjeljenja za finansije u Gradskoj upravi grada Gradiška. Posjeduje licencu internog revizora kao i zvanje sudskog vještaka ekonomske struke. Oženjen je i otac jednog djeteta.

PRAVA I DUŽNOSTI:

  • potpredsjednik Skupštine ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedniku Skupštine i po njegovom ovlašćenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga;
  • potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove otsutnosti ili spriječenosti;
  • u slučaju odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednika Skupštine, predsjednika Skupštine zamjenjuje najstariji ili odbornik koga odredi Skupština

KONTAKT

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA: SINIŠA ADŽIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 389

Faks: +387 51 814 498

Email: sinisa.adzic@gradgradiska.com