Потпредсједник

потпредсједник Скупштине града


Синиша Аџић

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

  • потпредсједник Скупштине има право и обавезу да помаже у раду предсједнику Скупштине и по његовом овлашћењу обавља одређене послове из његовог дјелокруга;
  • потпредсједник Скупштине замјењује предсједника у случају његове отсутности или спријечености;
  • у случају одсутности или спријечености потпредсједника Скупштине, предсједника Скупштине замјењује најстарији или одборник кога одреди Скупштина.