Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу обавља послове локалне управе који се односе на писарницу, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига за матично подручје Градишка и у мјесним канцеларијама, административне и стручне послове за мјесне заједнице, пружање правне помоћи, управно рјешавање у области грађанских стања,људске ресурсе, персоналну евиденцију запослених, нормативно-правне послове, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења, те техничке и помоћне послове за потребе Општинске управе.

У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије у:

– Новој Тополи за насељена мјеста: Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, Ровине, Крајишник, Трошељи, Кочићево, Доњи Карајзовци, Петрово Село, Горњи Карајзовци, Сеферовци, Вакуф, Машићи, Јазовац, Вилуси, Романовци, Миљевићи, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица и Шашкиновци,

– Ламинцима Сређанима за насељена мјеста: Ламинци Дубраве, Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани и Ламинци Брезици,

– Дубравама за насељена мјеста: Дубраве, Лисковац и Чикуле,

– Церовљанима за насељена мјеста: Церовљани, Буковац, Ћелиновац, Цимироти и Лужани,

– Бистрици за насељена мјеста: Бистрица, Врбашка и Гашница,

– Орахови за насељено мјесто Орахова,

– Горњим Подргадцима за насељена мјеста: Горњи Подградци, Доњи Подградци, Требовљани, Милошево Брдо, Совјак и Јабланица и

– Турјаку за насељена мјеста: Турјак, Аџићи, Самарџије, Трновац, Козара, Кијевци, Мичије, Грбавци и Драгељи.

Одјељење за општу управу има два одсјека:

  • Одсјек за управне послове и шалтер салу
  • Одсјек за заједничке послове

Контакт

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ: БОЖАНА ГЛУВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 349

Факс: +387 51 814 689

Email: bozana.gluvic@gradgradiska.com