Одјељење за финансије

Одјељење за финансије


Одјељење за финансије обавља послове локалне управе који се односе на доношење буџета и завршног рачуна, праћење извршења буџета општине и благовремено предлагање мјера за усклађивање прихода и расхода, наплату прихода општине, трезорско пословање, послове наплате комуналних услуга у систему обједињене наплате, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокуг рада одјељења.

Одјељење за финансије има четири одсјека:

  • Одсјек за буџет
  • Одсјек за рачуноводство
  • Одсјек за трезор и
  • Одсјек за систем обједињене наплате

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

СИНИША АЏИЋ

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ: СИНИША АЏИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 383

Факс: +387 51 814 689

Email: sinisa.adzic@gradgradiska.com