Наручивање докумената електронским путем

Наручивање докумената електронским путем

Лица која су уписана у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих и књиге држављана на подручју града Градишка могу  поднијети захтјев за издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању.

За лица која су уписана у матичне књиге на подручју Републике Српске могуће је лично на шалтерима матичне службе у Шалтер сали Градске управе Градишка, преузети извод или исти затражити електронском поштом на напријед назначене адресе као за лица у иностранству.

Документа могу бити достављена искључиво на адресу лица за које се документ издаје или на адресу најближих сродника – родитеља, дјеце, брата/сестре или супружника, усвојилаца или старатеља, чл. 54. Закона о матичним књигама    ( “ Службени гласник Републике Српске”, бр.  111/09 и 43/13).

ДОСТАВА И ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА

За подручје Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине:

Изводи из матичних књига и увјерења о држављанству достављају се путем поште након што наручилац пошаље скенирану копију личне карте или пасоша и скенирану уплатницу  на електронску адресу: suzana.pjanic@gradgradiska.com,  aleksandra.vidovic@gradgradiska.com, bojana.panic@gradgradiska.com, maticnisalter1@gradgradiska.com  или  maticnisalter2@gradgradiska.com. Градска  административна такса за издате изводе из матичних књига и увјерења о држављанству; 5,00 КМ по једном образцу, 10,00КМ по једном међународном образцу и

3,10 КМ на трошкове доставе-поштарине плаћа се на жиро рачун града Градишка:

Сврха дознаке Уплата градске  административне таксе
Рачун јавних прихода града Градишка Нова банка 555-007-05034883-60
Врста прихода 722131
Град 008
Буџетска организација 9999999

 

За подручја ван Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине:

Изводи из матичних књига и увјерења о држављанству шаљу се поштом након што наручилац пошаље скенирану копију личне карте или пасоша и скенирану уплатницу  на електронску адресу: suzana.pjanic@gradgradiska.com

Уплата  се врши у еурима на девизнирачун града Градишка на име градске  таксе која по курсу одговара износу од 5, 00 КМ по једном образцу (обични образац рођених, вјенчаних , умрлих,држављана) а 10,00 КМ по једном међународном образцу, 8,50 КМ на име трошкова доставе поштарине.

( девизни рачун Града – биће унешен након отварања намјенског рачуна код пословне банке).

Овим путе можете наручити: