ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Post Date: 18/11/2019

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1- 660/19
Датум: 18. 11. 2019. године

Скупштина града Градишка на 28. редовној сједници, која је одржана  дана 14. 11. 2019. године,
утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана:

 1. Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2020. годину.
 2. Нацрт ребаланса Буџета општине Градишка за 2019.годину
  1. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде у  општини Градишка за 2019. Годину,
  2. Нацрт Одлуке о измјенама Програма коришћења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног замљишта у 2019. Години,
  3. Нацрт Одлуке о измјени Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину,
  4. Нацрт Одлуке о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. Годину,
  5. Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. Годину,
  6. Нацрт Одлуке о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. Годину,
  7. Нацрт Одлуке о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. Годину,
  8. Нацрт Одлуке о измјени Програма социјалне заштите за 2019. Годину,
  9. Нацрт Одлуке о измјени Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2019. Годину,
  10. Нацрт Одлуке о измјени Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за Годину,
  11. Нацрт Одлуке о измјени Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину.
 3. Нацрт Буџета града Градишка за 2020. годину.
 4. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 2020. годину.
 5. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2020. годину.
 6. Нацрт Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2020. години.
 7. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у граду Градишка за 2020. годину.
 8. Нацрт Програма подстицаја за развој предузетништва у граду Градишка за 2020. годину.
 9. Нацрт Програма подстицаја за новоосноване привредне субјекте града Градишка за 2020 годину.
 10. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.
 11. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.
 12. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину.
 13. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиора-ционог система за 2020. годину.
 14. Нацрт Програма социјалне заштите за 2020. годину.
 15. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину.
 16. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2020. годину.
 17. Нацрт Програма заштите од пожара у граду Градишка за 2020. годину.

На основу чл. 68. и 133. Статута града Градишка (”Службени гласник града Градишка”, бр.  4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка утврђује

Нацрти аката су доступни на:

– званичној интернет страници Града Градишка, www.gradgradiska.com

– Инфо-пулту Градске управе Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу:  Град Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com  у периоду до 02. децембра 2019. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција, Градско позориште  и средње школе)  ће се обавити у понедјељак 25.11. 2019. године у просторијама Градске управе Градишка (сала 47) са почетком у 10,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у понедјељак  25.11.2019. године у просторијама Градске  управе Градишка (сала за сједнице Скупштине града) са почетком у 13,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у уторак  26.11.2019. године у сали за сједнице Скупштине града Градишка, са почетком у 19,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) ће се обавити у сриједу  27.11. 2019. године у простору Основне школе „Петар Кочић“ у Новој Тополи са почетком у 19,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити у четвртак  28.11.2019. године у простору Дома културе у Горњим Подградцима са почетком у 19,00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине града, Служба Градоначелника  и ресорна одјељења Градске  управе  Градишка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

     Зоран Aџић