Захтјев за пријем код Градоначелника

Захтјев за пријем код Градоначелника


Подаци подносиоца Захтјева

Име и презиме (поље не може бити празно):

Адреса (поље не може бити празно):

Број телефона (поље не може бити празно):

Електронска пошта (e-mail) (поље не може бити празно):

Тема разговора:

Да ли сте се обраћали ресорном одјељењу по овом питању?
дане