РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 15/05/2024

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

ГРАД ГРАДИШКА

РАСПИСАН ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА

Обавјештавају се заинтересовани пољопривредни произвођачи, носиоци пољопривредних газдинстава са подручја града Градишка да је Градоначелник расписао Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Градишка, путем прибављања писаних понуда.

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта укупне површине 1292,4152 ha у 54 катастарске општине за сточарску, повртарску и воћарску производњу. Понуда/пријава се може поднијети само за једну од наведених врста производње.

Рок за подношење понуда/пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног огласа, а исте се достављају поштом или лично на адресу:

Град Градишка
Улица Видовданска 1а
78400 Градишка.

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини  Републике  Српске, дана 21.06.2024.  године у  10ºº часова у сали број 14 Градске управе Градишка.

Јавни оглас је објављен на Огласној плочи Града Градишка, на интернет страници Града и у дневном листу „Глас Српске“.

Цјелокупан текст Јавног огласа са подацима о земљишту које је предмет додјеле је доступан на интернет страници Града Градишка, односно на линку.

Све  додатне   информације  везане  за  Јавни   оглас   могу  се  добити  у  Одјељењу  за  пољопривреду и рурални развој.