ОГЛАС – НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КЕЈ“.

Post Date: 02/10/2023

ОГЛАС – НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „КЕЈ“.

ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и грађење

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Градске управе града Градишка обавјештава јавност да ће у периоду од 10. 10. 2023. године до 17. 10. 2023. године на поновљени јавни увид бити изложен:

Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Кеј“.

Нацрт ће бити изложен у просторијама градске управе, као и у просторијама носиоца израде – „АЦС – Студио“ д.о.о. Бања Лука.

Све информације везане за поновљени јавни увид могу се добити у канцеларији број 20 Градске управе града Градишка или на број телефона 051/810-320, а у току трајања поновљеног јавног увида заинтересовани могу давати примједбе, приједлоге и мишљења која ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Регулационог плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми, најкасније до 17. 10. 2023. године.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:
Саша Суботић