ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТJЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНО ПРИМАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Post Date: 13/01/2023

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТJЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНО ПРИМАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОМ РОДИТЕЉУ ЧЕТВОРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској. Овим законом прописано је да ће незапослени родитељ четворо и више дјеце у Републици Српској примати новчану накнаду у износу од 750 КМ на мјесечном нивоу, уз уплаћене порезе и доприносе.

Осим што ће на основу ових законских одредби незапослени родитељи четворо и више дјеце моћи да испуне услове за пензију, значајна новина у Закону је што ће право на финансијску накнаду имати и запослени самохрани родитељи четворо и више дјеце као и, у нарочито оправданим случајевима, старатељ са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству.

Наведени Захтјев, са детаљним информацијама о условима стицања поменутог права, може се преузети са званичне странице Владе Републике Српске (www.vladars.net), односно Министарства породице, омладине и спорта Владе Републике Српске.

Потенцијални корисници наведеног права са подручја града Градишка, Захтјеве могу преузети:

  • у просторијама Градске управе града Градишка (канцеларија Правне помоћи) и
  • у просторијама ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка

Наведени Захтјев може се преузети и са званичне странице Града Градишка.

Попуњени Захтјев са припадајућом документацијом доставља се Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске.